De SSH maakt zich met Wonen op Maat sterk voor verschillende doelgroepen met een beperking, een specifieke achtergrond of een bijzondere huisvestingsbehoefte. Deze projecten zijn vaak in samenwerking met collega-corporaties, onderwijsinstellingen of zorginstellingen. Een aantal doelgroepen die wij hiermee bedienen zijn:

Studenten met ASS (autisme spectrum stoornis)

Een autistische stoornis kan je studie of het op kamers wonen belemmeren. De SSH heeft daarom woonprojecten voor deze doelgroep op drie locaties in Utrecht. Als student met ASS-problematiek woon je hier tijdelijk en wordt je begeleid bij het aanleren van vaardigheden om zelfstandig te wonen. Er zijn drie locaties:

  • Een kamer in Casa Confetti; een tweejarig traject waarbij Lister woonbegeleiding geeft. Klik op de website van Lister voor meer info.
  • Een studio in City Campus Max; hierbij is de Grasboom de begeleidende instantie. Info over wonen in Max via Grasboom
  • Een appartement aan de Victoria Regiadreef; ook hierbij is de Grasboom de begeleidende instantie. Info over wonen aan de Victoria Regiadreef via de Grasboom.

Dove studenten en studenten gebarentaal

In het studentencomplex Johanna op de Uithof in Utrecht zijn twee woonunits gereserveerd speciaal voor dove studenten en studenten gebarentaal (aan het IGT&D van Hogeschool Utrecht). In deze ‘gebarenunit’ wordt alleen gecommuniceerd in gebarentaal. Fijn voor de dove studenten en natuurlijk leerzaam voor de studenten gebarentaal! Interesse? Mail naar gebarenunitssh@hu.nl

Studenten met een lichamelijke beperking

De SSH heeft in diverse complexen in Utrecht woonruimte speciaal voor minder validen. Wil je hier meer over weten? Mail dan naar de SSH.

Goeie buur

Het project Goeie Buur is opgezet voor jongeren die de stap willen en kunnen maken om te wonen met studenten. In dit project krijg je een buddy (een Goeie Buur) aangewezen die jou kan helpen bij dingen waar je in het dagelijks leven tegenaan kan lopen. Wil je hier meer over lezen? Klik dan hier

Studerende topsporters

In samenwerking met VSU Topsport heeft de SSH een woonunit in het studentencomplex Johanna gecreëerd voor studerende topsporters met een NOC*NSF-topsportstatus. Het intensieve dagritme van deze studenten wijkt af van dat van een reguliere student. Wonen met andere topsporters die ook te maken hebben met een strak schema, biedt deze studenten meer structuur. VSU Topsport selecteert studenten voor dit bijzondere woonproject. Kijk voor meer informatie op http://www.sportutrecht.nl/voor-topsport-talent/faciliteiten/overige-diensten

Conservatorium- en kunstacademiestudenten

Conservatoriumstudenten willen graag thuis muziek maken en kunstacademiestudenten willen thuis werken aan kunststukken. De HKU en de SSH zijn daarom een samenwerking aan gegaan voor woningen speciaal voor deze doelgroepen. De conservatoriumstudenten kunnen muziek maken in de extra geïsoleerde kelder, en de kunstacademiestudenten hebben hun eigen atelierwoningen.

En verder

Naast deze projecten zijn er tal van andere ‘begeleid wonen’ projecten in de SSH-panden. Instellingen zoals Stichting Exodus, Lister, de Tussenvoorziening, het Leger des Heils en Altrecht nemen hierbij de begeleiding op zich.