De landen in de Europese Unie hebben in 2016 hun handtekening gezet onder het klimaatverdrag van Parijs. Hierin is vastgelegd dat de ondertekenaars de opwarming van de aarde beperken tot maximaal twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Halverwege de 21e eeuw moet er een evenwicht zijn tussen de uitstoot van broeikasgassen en het vermogen van de natuur om ze te absorberen. Nederland heeft zich aan deze afspraken gecommitteerd. Voor de SSH is het doel van ons beleid hiermee gegeven:
in 2050 zijn onze activiteiten volledig klimaatneutraal.

Uitgangspunten duurzaamheid

Ons duurzaamheidsbeleid is samengevat in de volgende zeven uitgangspunten: 

  1. In 2050 is de SSH volledig klimaatneutraal
  2. We meten ons succes in de hoeveelheid CO2-uitstoot die we reduceren
  3. We kunnen onze doelen alleen behalen als onze huurders ook meewerken
  4. De meeste huizen en complexen hebben een collectieve aansluiting. Voor deze huurders kopen we zo groen mogelijk energie in
  5. Stoppen met aardgas heeft voor ons de hoogste prioriteit
  6. Bouwkundige ingrepen om onze complexen klimaatneutraal te maken, combineren we zo mogelijk met groot onderhoud en renovatie
  7. We investeren bij voorkeur niet in technieken die nog in de kinderschoenen staan omdat deze doorgaans duur zijn en nog geen optimaal rendement hebben.

Helaas kunnen we niet al onze panden in één keer klimaatneutraal maken. Hier hebben we jaren voor nodig. Hieronder lees je wat onze prioriteit heeft.

Zelfstandige woningen
Onze zelfstandige woningen hebben al gemiddeld een energielabel B
Ca. 500 woningen hebben een ‘slecht’ label (D t/m G). Deze pakken we met voorrang aan. In 2020 hebben we geen woningen meer met een E t/m G-label.

Ledverlichting
We zijn gestart met het vervangen van alle oude lichtarmaturen in algemene ruimten. In 2023 zijn alle oude lichtarmaturen vervangen door ledverlichting.

Vervangen gas
We gaan door met het vervangen van kookgas aansluitingen in complexen met kamers.  Het streven is in 2028 alle kookgas aansluitingen te hebben vervangen en iedereen elektrisch (d.m.v. inductie) kan koken. Ook andere apparaten op gas zoals bijvoorbeeld CV installaties worden, waar kan, vervangen voor elektrische alternatieven. 

Windenergie
We kopen voor huurders met een collectieve aansluiting 100% Nederlandse wind energie en compensatie van CO2-uitstoot door aardgasgebruik in via Eneco.

Energiemeters
We willen het voor bewoners inzichtelijk maken hoeveel energie ze verbruiken. Daarom plaatsen we meetapparatuur in complexen met collectieve meters om zo het energiegebruik per gang te kunnen monitoren. Dit is nodig om huurders inzicht te geven in de effecten van hun woongedrag. Het streven is dat in 2025 elke gang een meter heeft.

Pilots in Tuindorp-West Complex
We voeren in het monumentale Tuindorp-West Complex (TWC) pilots uit waarbij we drie etages op verschillende manieren renoveren naar klimaatneutraal. Dit testen we een jaar zodat we leren hoe de verschillende methodes scoren op o.a. de klimaatwinst en comfort voor huurders. Deze kennis kunnen we vervolgens toepassen bij de verduurzaming van het gehele complex en andere (monumentale) panden.

Verduurzaming onderhoud
We stellen normen vast voor de minimale duurzaamheidseisen bij ingrijpende maatregelen als c.v. ketels, dakvervanging, kozijnvervanging, vervanging mechanische ventilatie, etc.

Meten is weten

Voor onzelfstandige eenheden bestaan geen labels. Dat geeft niet, want we kunnen ook op basis van het energieverbuik de CO2 uitstoot berekenen. We sturen op een tijdpad om deze uitstoot in 2050 tot nul te beperken.

Wil je meer informatie over ons duurzaamheid? Bekijk dan ons strategisch voorraadbeleid.