In sommige gevallen kun je samenwonen in je kamer of woning. Dit kun je op twee manieren regelen.

1. Toestemming van de SSH voor inwoning
Je kunt ons toestemming vragen om iemand bij je te laten inwonen. Samenwonen met een partner of minderjarig kind mag bij de SSH als de woonruimte groot genoeg is (NB: samenwonen met een minderjarig kind is níet toegestaan als het campuscontract van toepassing is!). Samenwonen met anderen mag niet, tenzij het om een duurzame relatie gaat. Een zus mag dus in principe niet inwonen bij een huurder, maar een mantelzorger bijvoorbeeld wel.

Verder moet één van onderstaande voorwaarden van toepassing zijn:
- je woont in een woning of appartement met twee of meer kamers;
- je woont in een studio (eenkamerappartement) waarbij het woonoppervlakte (exclusief keuken, badkamer en toilet) minimaal 30m2 is;
- je woont in een kamer met een woonoppervlakte van minimaal 40m2 en je kunt aantonen dat je huisgenoten geen bezwaar hebben dat je samenwoont.

Met onze toestemming kan degene die bij jou komt inwonen zich inschrijven bij de gemeente. De inwoner krijgt hiermee geen huurrechten en kan geen aanspraak maken op de woonruimte. Dit kan wel door voor de inwoner medehuurderschap aan te vragen.

2. Medehuurder worden
Je kunt medehuurder worden als je in een woning woont met twee of meer kamers, of als je in een studio woont waarvan de woonoppervlakte (exclusief keuken, badkamer en toilet) minimaal 30m2 is. Als je in een kamer woont kun je geen medehuurderschap aanvragen. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder. Een medehuurder is dus net als de hoofdhuurder aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst en heeft net zoveel recht op de woning als de hoofdhuurder.

Je bent automatisch medehuurder als:
- je getrouwd of geregistreerd partner bent;

Gaat dit niet op voor jou? Dan kan de hoofdhuurder bij ons medehuurderschap aanvragen als:
- jij en de hoofdhuurder een partnerrelatie hebben
- je sinds een jaar met toestemming van de SSH inwoont bij de hoofdhuurder
- je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving wat betreft je inkomen
- je het medehuurderschap niet aanvraagt om op korte termijn hoofdhuurder te worden van de woning

Wil je een verzoek bij ons indienen? Doe dat schriftelijk of per e-mail. Stuur hierbij de meest recente inkomensverklaring of de meest recente aanslag van de inkomstenbelasting van de Belastingdienst mee.

Het huurcontract voortzetten als medehuurder
Er kan iets gebeuren waardoor de huurovereenkomst met de hoofdhuurder eindigt. In dat geval kan je als medehuurder de huurovereenkomst voortzetten. Je kunt dan in de woning blijven wonen. Dit geldt ook als de hoofdhuurder overlijdt. Het kan ook voorkomen dat de hoofdhuurder en de medehuurder onenigheid krijgen over de vraag wie de huurovereenkomst mag voortzetten, bijvoorbeeld in het geval van een scheiding. Als je er samen niet uitkomt, dan moet één van beiden een verzoek indienen bij de kantonrechter. Die bepaalt dan wie in de woning mag blijven.