Samenwerken

Heb je als bedrijf of particulier een groot pand (>100 eenheden) in bezit dat je graag aan studenten wilt verhuren, en leg je de beheertaken liever bij een andere partij om een zo hoog mogelijk rendement te behalen? Werk je bij een woningcorporatie die studentenhuisvesting aanbiedt, maar zoek je naar gepaste service? Of bezoek je deze pagina omdat de onderwijsinstelling waarvoor je werkt aantrekkelijk wil blijven voor internationale studenten door o.a. goede, betaalbare en beschikbare huisvesting aan te bieden? Dan kunnen we wellicht iets voor elkaar betekenen.

Wat doet de SSH?

De SSH is specialist in studentenhuisvesting. We hebben 19.000 kamers en zelfstandige woningen in heel Nederland; 12.000 hiervan zijn ons eigendom en 7.000 beheren we in opdracht van derden. Onze doelgroep is jong, woont voor het eerst zelfstandig, heeft een laag besteedbaar inkomen, heeft behoefte aan ontmoeting en is 24 uur online. Om aan de vraag van onze doelgroep tegemoet te komen worden bijzondere eisen gesteld aan de woonruimte en diensten. Onze strategie is daarom in de volgende drie speerpunten samen te vatten:

Op deze pagina kun je meer lezen over de SSH en de kracht van onze werkwijze en ons huuraanbod.

Voordelen

Om bovenstaande ambities te (blijven) realiseren vinden we het belangrijk om sterke partners om ons heen te hebben waarmee we langdurig samenwerken. Samenwerking met de SSH heeft diverse voordelen:

- We hebben veel kennis in huis over de doelgroep studenten. We begrijpen hun behoeften en hebben onze systemen en werkwijzen aangepast op een hoge mutatiegraad. We hebben ruime ervaring met het huisvesten van internationale studenten voor grote onderwijsinstellingen en beheren al jarenlang huizen en panden voor derden

- We kunnen samenwerkingspartners voor een langdurige periode ontzorgen. Daarbij nemen we onder andere de volgende taken op ons:

 • woonruimteverdeling
 • afsluiten van huurcontracten
 • zorgdragen voor de leefbaarheid in het complex
 • incasseren van de huur
 • afsluiten van contracten m.b.t. vaste lasten, gemeentelijke aanslagen, internet, gas, water, licht, etc.
 • inrichting van gemeubileerde eenheden
 • toezicht op en uitvoering van het dagelijks en planmatig onderhoud
 • begeleiden van de afwikkeling van schades
 • en nog veel meer!

- De SSH is bovendien financieel gezien een aantrekkelijke samenwerkingspartner. Los van het feit dat wij een gezonde organisatie zijn, staat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant voor de nakoming van verplichtingen van sociale huisvesters.

Synergie

In sommige situaties werken we 1-op-1 samen met een partij, maar in veel gevallen is de SSH de spin in het web die synergie tot stand brengt tussen meerdere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerking met een onderwijsinstelling waardoor (internationale) studenten gehuisvest worden in het pand van een belegger. Tel hier nog een maatschappelijke partner bij op waarmee we bijvoorbeeld enkele eenheden aan een bijzondere (studenten)doelgroep verhuren, en je hebt een prachtig palet aan partijen die met elkaar een win-winsituatie creëren.

Contact

Is de organisatie waarvoor je werkt gevestigd in één van de steden waar de SSH zit? Wil je weten wat een samenwerking met de SSH - én eventueel andere partijen waarmee wij al intensief samenwerken - kan opleveren? Wil je inzichtelijk hebben welke kosten erbij komen kijken? Of wil je eens van gedachten wisselen om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem gerust contact op via zakelijk@sshxl.nl of 088-7304200. Ook als je geen pandeigenaar, woningcorporatie of onderwijsinstelling bent, nodigen we je van harte uit om eens kennis te maken!

Onze samenwerkingspartners geven ons deze mooie feedback:

 • deskundigheid contactpersoon: 8,7
 • actief meedenken: 8,3
 • snelheid reageren op vragen: 8,0
 • snelheid besluit: 8,0

“De SSH ontzorgt ons als woningcorporatie volledig in studentenhuisvesting. Wij faciliteren de ruimte, de SSH zorgt voor verhuur en beheer. We ervaren een zeer prettige samenwerking: er is een goede synergie met heldere communicatie en korte lijnen. Vanwege hun betrokkenheid bij en expertise in verhuur en bemiddeling aan studenten, kunnen wij ons focussen op andere primaire doelgroepen.”
DeltaWonen (Zwolle, Kampen en Oldebroek)

Hieronder lichten we enkele samenwerkingspartners uit:

Gemeenten en onderwijsinstellingen

De SSH onderhoudt nauw contact met de gemeenten en onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen en ROC's) in de steden waar we actief zijn. Met hen stemmen we zorgvuldig het aanbod van SSH-woonruimte af. De onderwijsinstellingen zijn daarnaast een belangrijke afnemer van onze woningen.

Collega-corporaties en vastgoedbeleggers

De SSH werkt intensief samen met collega-corporaties en vastgoedbeleggers om een goed aanbod aan studentenwoningen te kunnen bieden. Ook werken we met andere corporaties samen aan kennisuitwisseling, innovatie en belangenbehartiging. Een belangrijke samenwerkingspartner is Kences, het kenniscentrum van de Nederlandse studentenhuisvesters.

Wonen op Maat

De SSH werkt aan Wonen op Maat samen met zorginstellingen, stagebedrijven, collega-corporaties en onderwijsinstellingen. Het gaat om kleinschalige projecten voor jongeren met een beperking, een specifieke achtergrond of een bijzondere huisvestingsbehoefte. Lees verder over  Wonen op Maat.

Jebber           

Utrecht kent een tekort aan starterswoningen. Voor de doorstroom van studenten is het cruciaal dat het aanbod aan starterswoningen groter wordt. Immers, afgestudeerden kunnen niet in een studentenkamer blijven wonen. De SSH heeft daarom Jebber opgericht: een dochteronderneming die zich puur richt op woonruimte voor deze doelgroep.

De pilot Student-Refugee Community

Samen maken we de stad en zowel studenten als vluchtelingen dragen daar aan bij. Enerzijds zoeken vluchtelingen hun weg in een nieuwe stad en anderzijds zijn studenten graag betrokken bij hun woonomgeving. Met de Pilot StudentRefugee Community verbinden SSH en Academie van de Stad deze twee groepen en gaan ze samen op kamers wonen in een Utrechts studentenhuis.

The Utrecht Region

De SSH is partner van de ITCU, de International Talent Community Utrecht. Het aantrekken en behouden van talent in de regio Utrecht is de hoofdvoorwaarde voor economische en innovatieve kracht van de regio Utrecht. De Economic Board Utrecht (EBU) en samenwerkingspartners hebben de ITCU gevormd en een pakket diensten ontwikkeld om een warm welkom te bieden aan alle nieuwkomers en hun partners, internationale bedrijven en kennisinstituten. Samen organiseren ze activiteiten om hen te helpen met settelen en zich thuis te laten voelen in Utrecht. Lees meer op www.utrechtregion.com/