Update Coronavirus

Inmiddels hebben we in Nederland ook te maken met besmettingen. De kans op besmettingen in het werkgebied van de SSH is aanwezig. Vooral omdat het een internationale doelgroep betreft, met bijbehorend reisgedrag en omdat onze studenten vaak dicht op elkaar leven.

De SSH heeft ervoor gekozen om de richtlijnen van het RIVM te volgen, met aanvullingen van de Rijksoverheid “Veel gestelde vragen over het corona-virus en onderwijs.” De meest actuele informatie over het coronavirus en een uitgebreid overzicht met vragen en antwoorden wordt gepubliceerd door het RIVM.

Actuele informatie coronavirus RIVM
Vragen en antwoorden coronavirus RIVM
Rijksoverheid: een lijst met veel gestelde vragen over het coronavirus en onderwijs

De meeste onderwijsinstellingen geven ook informatie aan hun studenten. In die gevallen verwijst de SSH ook daar naar. Aan al die informatie heeft de SSH inhoudelijk niets toe te voegen. Daarom communiceert de SSH niet (ook nog eens) actief richting al haar huurders.
Onze medewerkers zijn geïnstrueerd om bij ziekteverschijnselen naar te huis gaan / thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Hiermee willen we besmettingsrisico via en voor onze medewerkers voorkomen. De SSH blijft overigens via alle kanalen bereikbaar voor klanten en relaties. De gewone werkzaamheden vinden plaats zoals altijd.
Wanneer er iets verandert in de situatie, publiceren wij dat op deze website.

In geval van (verdenking) van besmetting in één van onze woningen of complexen is de GGD altijd leidend en volgt de SSH het protocol. We zullen daarbij zo goed als mogelijk ondersteunen en proberen het contact met betrokkenen en bewoners in samenspraak met de GGD zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Intussen adviseren we iedereen conform het RIVM om handen regelmatig en goed te wassen, te hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en om papieren tissues te gebruiken voor het snuiten van de neus en deze direct weg te gooien. Iedereen die zelf klachten krijgt, adviseren we om telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Wie wordt geconfronteerd met iemand die klachten heeft, wordt gevraagd datzelfde advies te geven.