Resultaten aanpak illegale Airbnb-verhuur SSH

Enkele weken geleden constateerde de SSH dat in verschillende complexen woningen te huur worden aangeboden via Airbnb. Deze woonfraude is voor de SSH niet acceptabel en wordt stevig aangepakt. Huurders die hun woning illegaal hebben onderverhuurd kregen tot 8 augustus de kans om zich vrijwillig te melden. 23 huurders maakten gebruik van deze mogelijkheid. Met zes huurders is de huurovereenkomst direct ontbonden. Tegen 15 huurders die zich niet hebben gemeld neemt de SSH de komende weken maatregelen.

Resultaten aanpak woonfraude
Alle huurders van de SSH kregen 26 juli een mail waarin de SSH uitlegt dat woonfraude stevig wordt aangepakt. In de mail gaf de SSH bewoners die hun kamer of woning illegaal hebben onderverhuurd de kans om zich vrijwillig te melden. Van deze mogelijkheid hebben 23 huurders gebruikgemaakt. Van hen kregen 19 huurders een waarschuwing. Met vier huurders werd een financiële schikking getroffen.

Bij zes huurders was sprake van dermate ernstige overtreding van het huurreglement dat er direct een juridische procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst is ingezet. Deze huurders zijn inmiddels vrijwillig vertrokken.

Vijftien huurders, waarbij illegale onderhuur is geconstateerd, hebben zich niet vrijwillig gemeld. Zij ontvangen vrijdag 11 augustus een brief over de sanctie die de SSH hen oplegt. De sanctie varieert van een boete tot een uitzettingsprocedure. In het laatste geval doet de SSH tevens aangifte bij de gemeente.

Wat doet de SSH met de geïnde boetes?
De boetes die zijn geïnd bij de handhavingsacties zet de SSH in voor activiteiten om uitbuiting van huurders tegen te gaan. Samen met huurderskoepel BoKS en studentenvakbond Vidius wordt een passende bestemming gezocht.

Waarom pakt de SSH woonfraude stevig aan?
De kamers en woningen van de SSH zijn gesubsidieerde woningen. De huur wordt kunstmatig laag gehouden zodat de woningen bereikbaar zijn voor studenten en starters. Veel huurders ontvangen huurtoeslag. Voor onderhuur geeft de SSH alleen toestemming als de onderhuurder tot de doelgroep behoort en hetzelfde bedrag aan huur betaalt als de huurder (eventueel vermeerderd met een bijdrage voor het gebruik van inventaris). Zo wordt de woning ook als de huurder bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verblijft, gebruikt waarvoor hij is bedoeld. Woningen van de SSH zijn niet bedoeld om geld mee te verdienen. Bovendien veroorzaken toeristen die via Airbnb een woning huren regelmatig overlast in onze complexen.

De SSH hoopt met deze aanpak tegen woonfraude een duidelijk signaal te hebben afgegeven dat illegale onderhuur niet wordt getolereerd. Lees meer over de regels voor onderhuur.