Huurdersinitiatieven

De SSH vindt het belangrijk dat goede ideeën van huurders worden beloond. Daarom is in samenwerking met huurderskoepel BoKS een initiatievenfonds in het leven geroepen. Huurders en woonbesturen kunnen een beroep doen op het initiatievenfonds voor initiatieven in en om hun complex. Jaarlijks stelt de SSH hiervoor €30.000 beschikbaar. Per initiatief draagt de SSH maximaal € 5.000 bij.

Doe nu je aanvraag!
Als huurder kun je het hele jaar door aanvragen indienen. Je mag zelf kiezen hoe je je aanvraag indient. Dit kan met een tekst, maar bijvoorbeeld ook een filmpje of een fotoverslag. Twee keer per jaar beoordeelt de SSH samen met het bestuur van BoKS welke inzendingen een bijdrage krijgen. Dit gebeurt in januari en in juni. Wil je meedingen in de volgende ronde? Dien dan vóór 1 januari of 31 mei je voorstel in! Stuur een mail met jouw plan naar initiatief@sshxl.nl. We zullen je vervolgens uitnodigen om in januari je plan te presenteren. Je hoeft overigens niet in een woonbestuur te zitten om een voorstel in te dienen, alle huurders kunnen dit doen. Het is wel belangrijk dat je voorstel wordt gedragen door meerdere bewoners. Hoe meer bewoners achter je voorstel staan, hoe groter de kans dat je aanvraag wordt gehonoreerd. 

Een verzoek wordt niet gehonoreerd als het betrekking heeft op:

  • Activiteiten waarvoor de SSH op grond van de Woningwet geen ondersteuning mag verlenen (zoals feesten, partijen en evenementen)
  • Werkzaamheden die behoren tot het reguliere onderhoud aan het complex
  • Werkzaamheden die zijn opgenomen op de begroting van de SSH in het lopende of het volgende begrotingsjaar

Voorbeelden van huurdersinitiatieven
Dankzij onze creatieve bewoners zijn al uiteenlopende initiatieven tot uitvoering gebracht. Van duurzaamheidsboxen voor alle stadspanden tot een AED-apparaat voor noodsituaties, van artistieke muurschilderingen tot vergroening/inrichting van tuinen en dakterrassen, en van professionele compressors om je fietsband op te pompen tot een sportruimte. Het heeft al heel wat blije bewoners opgeleverd!