Huurdersinitiatieven

De SSH vindt het belangrijk dat goede ideeën van huurders worden beloond. Daarom is in samenwerking met huurderskoepel BoKS een initiatievenfonds in het leven geroepen. Huurders en woonbesturen kunnen een beroep doen op het initiatievenfonds voor initiatieven in en om hun complex. Jaarlijks stelt de SSH hiervoor €30.000 beschikbaar. Per initiatief draagt de SSH maximaal € 5.000 bij.

Doe nu je aanvraag!
Als huurder kun je het hele jaar door aanvragen indienen. Je mag zelf kiezen hoe je je aanvraag indient. Dit kan met een tekst, maar bijvoorbeeld ook een filmpje of een fotoverslag. Twee keer per jaar beoordeelt de SSH samen met het bestuur van BoKS welke inzendingen een bijdrage krijgen. Dit gebeurt in januari en in juni.

Wil je meedingen in de volgende ronde? Dien dan vóór 1 januari je voorstel in! Stuur een mail met jouw plan naar initiatief@sshxl.nl. We zullen je vervolgens uitnodigen om in januari je plan te presenteren.

Je hoeft niet in een woonbestuur te zitten om een voorstel in te dienen, alle huurders kunnen dit doen. Het is wel belangrijk dat je voorstel wordt gedragen door meerdere bewoners. Hoe meer bewoners achter je voorstel staan, hoe groter de kans dat je aanvraag wordt gehonoreerd. 

Een verzoek wordt niet gehonoreerd als het betrekking heeft op:

  • Activiteiten waarvoor de SSH op grond van de Woningwet geen ondersteuning mag verlenen (zoals feesten, partijen en evenementen)
  • Werkzaamheden die behoren tot het reguliere onderhoud aan het complex
  • Werkzaamheden die zijn opgenomen op de begroting van de SSH in het lopende of het volgende begrotingsjaar

Initiatieven in 2017
Dit jaar heeft de SSH indieners van drie huurdersinitiatieven blij kunnen maken! Zo hebben we een bijdrage gedaan aan de restyling van de buitenruimte bij ons complex aan de Vermeulenstraat, gaan we een motorstalling maken bij ons complex aan de Cambridgelaan en wordt er gewerkt aan een collectieve wasruimte in ons complex aan de Kloksteeg.

Inmiddels is een hoveniersbedrijf samen met de bewoners van de Vermeulenstraat aan de slag gegaan. Ze doen verslag:

“In het voorjaar van 2016 is er een enquête in de straat gehouden en de grootste wens was: meer groen in de straat! Er is een groencommissie ontstaan bestaande uit zes creatieve en enthousiaste mensen die zich een jaar volop in hebben gezet om een groenplan samen te stellen en tot uitvoer te laten komen. Het wijkbureau en de SSH waren erg enthousiast en met de financiële steun van het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht, het provinciaal fonds Groen aan de Buurt, het Waterproof030 project en van de SSH kon ons groenplan uitgevoerd worden. Hierdoor is de kale, stenige straat veranderd in een groene oase en sluiten we ons aan bij de bekende leus “Groen moet je doen!”

Huurdersinitiatieven