Hoe wil jij wonen als student?

Deze enquête is momenteel gesloten.

Landelijke enquête Wonen Als Student van start
Aan alle studenten in het hoger onderwijs wordt vanaf vandaag gevraagd hoe zij willen wonen. De jaarlijkse meting van woonwensen is een initiatief van Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Het onderzoek naar de woonwensen van studenten maakt deel uit van de monitor studentenhuisvesting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Vereniging Hogescholen en de vereniging van universiteiten VSNU werken mee aan dit onderzoek. Tot 1 mei 2016 staat de woonwensenenquête online.

Inzicht in woonwensen
In samenwerking met het ministerie van BZK heeft Kences in 2012 de landelijke monitor voor studentenhuisvesting ontwikkeld. Belangrijk onderdeel van deze monitor is het jaarlijks meten van de woonwensen van studenten. Vorig jaar zijn hiervoor de woonwensen van 42.360 studenten gebruikt. Het is belangrijk dat er blijvend inzicht is in de woonwensen om het juiste aantal en soort studentenwoningen per studentenstad voor de komende jaren te bepalen. Kences verwacht veel belangstelling voor de uitkomsten van het in de monitor studentenhuisvesting opgenomen scenario 'gevolg invoering studievoorschot'. Dit studievoorschot is ingevoerd aan het begin van het studiejaar 2015-2016.

Resultaten
De resultaten van de monitor studentenhuisvesting 2016 worden gepresenteerd tijdens het Landelijke Congres Studentenhuisvesting dat in oktober van dit jaar in Utrecht plaatsvindt.

Online
De studenten woonwensen enquête is (ook Engelstalig) via deze link online in te vullen. Studenten die meedoen maken kans op een iPad!