Wij werken vanwege het coronavirus zoveel mogelijk vanuit huis. De bezetting op onze kantoren is daarom beperkt. We verzoeken je daarom om eerst onze online FAQ te checken. Staat jouw vraag daar niet tussen? App ons (+31 88 730 4200) of mail ons dan (info@sshxl.nl). Je kunt ons alleen bellen voor urgente reparatieverzoeken. Dit doe je door te bellen naar ons algemene nummer (+31 88 730 4200) en de 1 te kiezen in ons keuzemenu.

Heb je een goed idee, laat het ons weten!

De SSH stelt geld beschikbaar voor huurdersinitiatieven!

We vinden het belangrijk dat huurders prettig en gezellig wonen en ondersteunen daarom graag jullie initiatieven! Huurders met goede ideeën voor hun eigen omgeving of complex kunnen een beroep doen op onze ondersteuning. Jaarlijks is er een budget van € 30.000 beschikbaar.

Denk aan investeringen van groenvoorzieningen, een bijdrage voor verduurzaming, of het pimpen van je complex. Was je van plan om met je huisgenoten de tuin op te knappen, maar kun je wel een bijdrage gebruiken ?  Of mag de algemene ruimte van jouw complex wel wat gezelliger? Stuur ons dan een aanvraag.

Aanvragen
Breng ons voor 1 januari op de hoogte van jouw idee via initiatief@sshxl.nl. Je kiest zelf hoe je de aanvraag indient. Dit kan met een tekst, maar bijvoorbeeld ook een filmpje of een fotoverslag. Wat in ieder geval duidelijk moet worden is wat de wens is, waarom je het wil, hoe dit uitgevoerd kan worden, wat je zelf doet en welk bedrag je aanvraagt.

Inzending & beoordeling
Voor dit jaar kun je je aanvraag uiterlijk op 31 december indienen. Per initiatief kennen we maximaal €5000 toe.  Een jury van twee bestuursleden van BoKS en twee medewerkers van de SSH beslissen welke huurdersinitiatieven worden gehonoreerd.

Uitgesloten
Een verzoek wordt niet gehonoreerd als het betrekking heeft op:

  • activiteiten waarvoor de SSH op grond van de Woningwet geen ondersteuning mag verlenen (zoals feesten, partijen en evenementen)
  • werkzaamheden die behoren tot het reguliere onderhoud aan het complex
  • werkzaamheden die zijn opgenomen op de begroting van de SSH in het lopende of het volgende begrotingsjaar