Geen hogere huren bij de SSH door nieuw puntenstelsel Blok

Minister Blok maakte bij de presentatie van zijn begroting bekend dat in Amsterdam en Utrecht een andere puntentelling gehanteerd mag worden dan in de rest van Nederland. Verhuurders van nieuwe kleine woningen kunnen zo meer huur in rekening brengen. De SSH is niet van plan hier gebruik van te maken.

Betaalbare woonruimte
De SSH biedt woonruimte aan studenten en starters. De hoogte van de huren is afgestemd op de inkomens van de doelgroep. Ton Jochems, directeur van de SSH: “Wij maken ons hard voor betaalbare woonruimte. Wij zullen dan ook geen gebruik maken van deze extra ruimte”.

KPN-terrein
De verbouwing van het KPN-gebouw aan de Fockema Andrealaan in Utrecht en de ontwikkeling van nieuwbouw op dat terrein gaat enkele honderden kamers en woningen opleveren. De SSH is niet van plan op het KPN-terrein kleine, dure appartementjes te bouwen, zoals door de nieuwe regels mogelijk is. Alle woningen die de SSH op het KPN terrein gaat verhuren hebben een sociale huurprijs. “Studenten blijven betaalbaar en gezellig wonen bij de SSH” aldus Ton Jochems