Wij werken vanwege het coronavirus zoveel mogelijk vanuit huis. De bezetting op onze kantoren is daarom beperkt. We verzoeken je daarom om eerst onze online FAQ te checken. Staat jouw vraag daar niet tussen? App ons (+31 88 730 4200) of mail ons dan (info@sshxl.nl). Je kunt ons alleen bellen voor urgente reparatieverzoeken. Dit doe je door te bellen naar ons algemene nummer (+31 88 730 4200) en de 1 te kiezen in ons keuzemenu.

Een nieuwe portefeuillestrategie voor de SSH

De SSH heeft een nieuw strategisch voorraadbeleid vastgesteld voor de periode 2018-2028. In dit beleidsstuk zijn de markt- en beleidsontwikkelingen beschreven die we verwachten en beschrijven we hoe de SSH daarmee wil omgaan. Waar willen we uitbreiden? Hoe gaan we onze woningvoorraad verduurzamen? Hoe spelen we in op de trend van internationalisering? Deze en andere vragen worden in het strategisch voorraadbeleid beantwoord. Veel onderdelen van dit beleid vragen om nadere uitwerking en concretisering. De komende tijd gaan we hiermee aan de slag, intern en in overleg met onze huurders en andere belanghebbenden. Het is onze bedoeling het beleid elke twee jaar te actualiseren.PDF iconstrategisch_voorraadbeleid_ssh.pdf