Doe mee aan onderzoek woonwensen en win €100

Aan alle studenten in het hoger onderwijs wordt vanaf 13 maart jl. gevraagd hoe zij willen wonen. De jaarlijkse meting van woonwensen is een initiatief van Kences, de landelijke brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Het onderzoek naar de woonwensen van studenten maakt deel uit van de landelijke monitor studentenhuisvesting. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Vereniging Hogescholen en de vereniging van universiteiten VSNU werken mee aan dit onderzoek. Van 13 maart tot 28 april 2017 staat de woonwensen enquête online.

Als student wil je prettig en betaalbaar wonen, liefst in de buurt van zowel studievoorzieningen als  uitgaansgelegenheden in de stad waar je studeert. Als je op kamers wilt in je studiestad krijg je vaak te maken met wachttijden, hoge huren en (te) kleine kamers op plekken waar je eigenlijk niet wilt wonen. Dit onderzoek is bedoeld om het aanbod van studentenkamers beter te kunnen afstemmen op de vraag van Nederlandse en internationale studenten.

[[{"fid":"2081","view_mode":"default","attributes":{"height":"452","width":"600","style":"margin: 5px 10px; width: 600px; height: 452px;","class":"media-element file-default"},"fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media"}]]Directeur van Kences Ardin Mourik: ‘Ieder jaar is het weer spannend wat de enquête ons gaat opleveren. Voor dit jaar verwacht ik veel van de onderdelen betaalbaarheid en internationalisering. We hebben onze vragenlijst verder kunnen aanscherpen, zonder de vergelijkbaarheid met vorige jaren kwijt te raken. Ik verwacht dat we dit najaar een interessant rapport opleveren. Daarvoor is het natuurlijk van het allergrootste belang dat zoveel mogelijk studenten de enquête invullen’.

In samenwerking met het ministerie van BZK heeft Kences in 2012 de landelijke monitor voor studentenhuisvesting ontwikkeld. Belangrijk onderdeel van deze monitor is het jaarlijks meten van de woonwensen van studenten. Vorig jaar zijn hiervoor de woonwensen van 45.113 studenten gebruikt. Het is belangrijk dat er blijvend inzicht is in de woonwensen om zo het juiste aantal en soort studentenwoningen per studentenstad voor de komende jaren te bepalen. Kences verwacht veel belangstelling voor de uitkomsten van de in de monitor studentenhuisvesting opgenomen onderdelen ‘betaalbaarheid van studentenhuisvesting’ en ‘woonwensen van internationale studenten’.

De resultaten van de monitor studentenhuisvesting 2017 worden gepresenteerd tijdens het Landelijke Congres Studentenhuisvesting dat op 5 oktober van dit jaar plaatsvindt. De studenten woonwensen enquête is (ook Engelstalig) via deze link online in te vullen. Studenten die meedoen maken kans op een waardebon van € 100.