Cornavirus - het naleven van de maatregelen

Hoewel het voor niemand als een verrassing kwam, was het toch pittig nieuws. Het kabinet heeft de periode met maatregelen verlengd tot 28 april. Dat betekent dat wij bij de SSH ook onze maatregelen tot die tijd handhaven. Hier kun je ze nog even nalezen.

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Door de landelijke maatregelen kunnen we niet de dingen doen zoals we gewend zijn. Je fysieke colleges gaan niet door. Je kunt geen biertjes op een zonnig terras drinken. Je studenten- en/of sportvereniging is gesloten. Geen huisfeesten. Sociale contacten beperken. Afstand houden. Dat is niet makkelijk, en zeker niet in huizen of gangen met meerdere bewoners. Toch gaat het goed, merken wij.

Wij van de SSH zijn ontzettend trots op jullie, onze huurders! Trots op iedereen die begrijpt hoe belangrijk het is om zich aan de maatregelen te houden en zich inzet voor de gezondheid van ons allemaal. Fantastisch dat er allerlei mooie initiatieven vanuit verschillende studentenhuizen genomen worden; corona-posters die gemaakt worden, regels die gezamenlijk worden vastgesteld met het hele huis, tips die gedeeld worden tussen verschillende huizen en studenten die zich inzetten voor (oudere) omwonenden. Super om te merken dat jullie het zo serieus nemen en er voor elkaar zijn.

De komende tijd zullen we, jullie, er het beste van moeten maken met zijn allen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Het is nu heerlijk weer. Wellicht overbodig dit te melden, maar we willen je vragen om ook niet met zijn allen buiten bij elkaar te komen. Gelet op hoe het tot nu toe gaat, hebben we daar ook alle vertrouwen in.

Dank allen voor jullie medewerking.
Wij wensen jullie veel gezondheid toe. Blijf goed voor jezelf én elkaar zorgen!