Buitenlandse studenten blijven graag in Nederland wonen

Internationale studenten blijven vaker dan verwacht in Nederland wonen en werken na hun studie. Dit blijkt uit een studie van het CBS, uitgevoerd in opdracht van EP-Nuffic.

Vijf jaar na afstuderen woonden ongeveer vier op de tien studenten nog steeds in Nederland. Ze zijn niet teruggekeerd naar hun land van herkomst of doorgereisd naar een ander land. Dat staat in het onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft uitgevoerd voor EP-Nuffic, een organisatie die zich richt op internationalisering in het Nederlands onderwijs.

Internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) hebben een hogere stayrate. Ook internationale hbo-studenten van de studierichtingen Techniek en Gezondheid blijven vaker in Nederland wonen. De internationale studenten die zich aan Nederland binden, leveren de Nederlandse schatkist naar schatting zo’n € 950 miljoen op.