Boetes illegale verhuur naar tegengaan uitbuiting studenten

Afgelopen zomer voerden wij een grote handhavingsactie uit gericht op het bestrijden van illegale verhuur (onder meer via Airbnb). Naast waarschuwingen en een aantal huuropzeggingen deelde de SSH boetes uit en werden illegaal verkregen huurinkomsten teruggevorderd. In totaal leverde de actie € 8.905,- op aan boetes en terugvorderingen.

Opbrengst
In overleg met huurderskoepel BoKS en studentenvakbond Vidius is besloten dit bedrag te besteden aan het bestrijden van uitbuiting van studenten op de woningmarkt. De huurprijzen die studenten betalen op de particuliere kamermarkt zijn vaak aanzienlijk hoger dan wettelijk toegestaan. Uit onderzoek dat de SSH in samenwerking met Vidius in 2009 uitvoerde bleek dat een particuliere kamer gemiddeld € 99,- te duur was. Een deel van het geld dat de handhavingsactie heeft opgeleverd gebruiken we om het onderzoek in 2018 te herhalen. De uitkomsten kunnen een rol spelen in het politieke debat over normale huren in Utrecht. Het grootste deel van het geld stellen we beschikbaar voor het geven van juridisch advies aan huurders die het slachtoffer zijn van uitbuiting door hun huisbaas.

Vervolg handhaving woonfraude
De kamers en woningen van de SSH zijn gesubsidieerde woningen. De huur wordt bewust laag gehouden zodat de woningen bereikbaar zijn voor studenten en starters. Deze kamers en woningen zijn niet bedoeld om voor veel geld te verhuren aan toeristen of andere onderhuurders. Wij blijven de komende tijd daarom strikt handhaven bij illegale onderverhuur.

Kijk hier wat er wel en niet is toegestaan als je je kamer wil onderverhuren.