Asbestverwijdering studentencomplex TWC succesvol afgerond

In november zijn de laatste kamers van het studentencomplex Tuindorp West in Utrecht gesaneerd. De SSH liet een app maken en zette een verhuisdirigent in om het proces soepel te laten verlopen.

De SSH besloot begin dit jaar om asbest uit alle 1232 kamers in het Tuindorp-West Complex in Utrecht te verwijderen. Uit een eerdere inventarisatie bleek dat de panelen rondom het raamkozijn niet-hechtgebonden asbest bevatte. Dit moest verwijderd worden: een gigantische operatie. Het hele project is - sneller dan voorzien - in een half jaar afgerond.

Verhuisdirigent
De sanering was een flinke operatie. De bewoners moesten enkele dagen hun kamer uit. Er was een strakke samenwerking tussen de SSH, het verhuisbedrijf, het installatiebedrijf en natuurlijk het asbestsaneringsbedrijf. Het verhuisbedrijf stelde een verhuisdirigent ter beschikking. Zij bezocht vooraf elk studentenhuis om de sanering te bespreken, te horen of er speciale wensen waren en om problemen op te lossen. De SSH liet een app maken waarop de bewoners de voortgang van de werkzaamheden konden volgen.

Strakke planning
Op dag 1 startte verhuisbedrijf met het inpakken van alle spullen de kamer. De muur waar de asbest zich bevond werd vrijgemaakt. Op dag 2 plaatste het asbestsaneringsbedrijf een tent om de muur om de rest van de kamer af te schermen. Het installatiebedrijf koppelde de radiator los en het asbest werd verwijderd door het saneringsbedrijf. Een controleur inspecteerde of de kamer daadwerkelijk vrij was van asbest. Op dag 3 werden alle spullen weer uitgepakt en op hun plaats teruggezet. Aan het eind van dag 3 kon de student zijn kamer weer in.

Overlast
“Voor bewoners was de hele operatie natuurlijk wel vervelend” zegt projectleider Muriel Levering. “Er was behoorlijke geluidsoverlast en het is natuurlijk niet leuk als je een paar dagen je kamer uit moet”. SSH bood een onkostenvergoeding en wie geen logeeradres had, mocht op kosten van de SSH in een hotel overnachten.  

Bye Bye Asbest!
De SSH liet een filmpje maken om te laten zien hoe de verwijdering in zijn werk ging “Tuindorp West, Bye Bye Asbest”: https://youtu.be/C-R1NXQhkio

Achtergrond
Het TWC is gebouwd in 1969 en in die tijd was het heel gebruikelijk asbest als bouwmateriaal te gebruiken. De SSH is hier altijd open in geweest. Uit een inventarisatie in 2001 bleek dat er asbest aanwezig is in de panelen bij het kozijn op iedere kamer. recente schilderwerkzaamheden aan de buitengevel bleek dat er ook aan de buitenkant van sommige raamkozijnen asbesthoudende kit zat. Omdat dit niet is geconstateerd in de inventarisatie van 2001, hebben we besloten een nieuwe complete inventarisatie te doen op het TWC.