Aanvullende SSH-maatregelen coronavirus

Op vrijdag 13 maart informeerden wij je over een aantal door de SSH genomen maatregelen rondom het coronavirus. Zondag 15 maart nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak om verspreiding van het coronavirus in te dammen. “Let een beetje op elkaar” is daarbij de boodschap van premier Rutte.

Het is onze gezamenlijk taak om ervoor te zorgen dat het in onze woongebouwen en kantoren zo veilig mogelijk blijft voor onze bewoners, bezoekers en medewerkers. Vandaar dat ook de SSH nieuwe maatregelen neemt:

Hospiteren en groepsbezichtigingen 
Om sociale fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken, zijn fysieke hospiteeravonden en  groepsbezichtigingen tot in nader order niet toegestaan. Hospiteren vindt vanaf nu online plaats, bijvoorbeeld via Skype, Facetime of WhatsApp (videobellen). Als een huis niet digitaal wil of kan hospiteren, wordt de eerste kandidaat op de lijst geplaatst. Ook organiseren we geen groepsbezichtigingen voor zelfstandige woningen. Bij zelfstandige woningen vragen we de vertrekkende huurder foto’s te maken van zijn/haar woning, op basis waarvan de nieuwe huurder kan bepalen of hij/zij interesse heeft. Wanneer er meerdere mensen hun interesse tonen, wijzen wij toe op volgorde van inschrijfduur.

Huisfeesten
Huisfeestjes zijn tot tot nader order een ‘no go’. Onderwijsinstellingen en horecagelegenheden zijn inmiddels gesloten en we ontvangen signalen dat er daarom gedacht wordt aan het geven van huisfeesten. Dit is tot nader order niet toegestaan. Denk daarnaast ook in de avonduren aan elkaar en veroorzaak geen geluidsoverlast.

Bereikbaarheid SSH​
Omdat de bezetting op onze vestigingen beperkt is, vragen we je om ons zoveel mogelijk via WhatsApp (+31 88 730 4200) en e-mail (info@sshxl.nl) te benaderen. Alleen voor dringende reparatieverzoeken kun je ons bellen. Dit doe je door te bellen naar ons algemene nummer (+31 88 730 4200) en de 1 te kiezen in ons keuzemenu. Voor alle overige vragen, verzoeken we je dus om ons te appen of te mailen.

Reparatieverzoeken
We verzoeken je om reparatieverzoeken alleen in te dienen als deze urgent zijn en dus echt niet kunnen wachten. Onze aannemers komen uitsluitend nog in de woning als dit noodzakelijk is. Ook zullen zij vooraf contact met de huurder opnemen om te checken of de huurder ziekteverschijnselen heeft. Aannemers die planmatig onderhoud willen uitvoeren binnen woningen, nemen vooraf altijd contact op met de huurder(s) om hiervoor toestemming te vragen en na te gaan of niemand in huis ziek is.

Geef schoonmakers de ruimte
De gemeenschappelijke ruimten blijven gewoon schoongemaakt worden door het schoonmaakbedrijf. Om de schoonmakers een veilige werkomgeving te bieden, willen we je vragen om de algemene ruimten gedurende de schoonmaakwerkzaamheden te verlaten en om even naar je kamer of woning te gaan. Zo voorkomen we dat er teveel mensen bij elkaar in een ruimte zijn.

Extra aandacht voor hygiëne
Een reminder om extra aandacht voor hygiëne van “contactoppervlakken” te hebben. Maak tafels, toetsenborden, deurklinken, douches en toiletten zelf regelmatig schoon. Let ook op eigen hygiëne. Was regelmatig en goed je handen met water en zeep. Nies en hoest in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. Schud geen handen.

Neem je verantwoordelijkheid
Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld boodschappen doen. Daarnaast is één van de landelijke maatregelen dat wanneer je verkoudheidsklachten, keelpijn of koorts hebt, je sociaal contact met anderen vermijdt. We verzoeken je om in dat geval (zoveel mogelijk) op je kamer te blijven. Neem hierin je verantwoordelijkheid.

Zorg goed voor jezelf en je omgeving. Help en ondersteun elkaar waar nodig.
Indien er zich veranderingen in deze situatie voordoen, informeren wij je hierover. Veelgestelde vragen lees je op onze website.