Wat is een jongerencontract?
Een jongerencontract is een tijdelijk contract voor de duur van maximaal vijf jaar. De jongere moet bij het aangaan van het contract minimaal 18 en maximaal 27 jaar oud zijn.

Waarom doet de SSH dit?
Met het invoeren van jongerencontracten zorgt de SSH voor een betere doorstroming op de woningmarkt. Wanneer het contract van een jongere na vijf jaar afloopt, maakt hij of zij plaats voor een nieuwe jongere in de leeftijd van 18 t/m 27 jaar. Als studentenhuisvester willen we natuurlijk zo goed mogelijk kunnen inspelen op de grote vraag naar huisvesting voor studenten en jongeren.

Wat is het verschil tussen een jongerencontract en een campuscontract?
Voor een campuscontract moet je als student of PhD’er ingeschreven staan aan een onderwijsinstelling voor mbo, hbo of wo. Om in aanmerking te komen voor een jongerencontract hoef je niet te studeren. Alleen je leeftijd (18 t/m 27 jaar) is belangrijk om in aanmerking te komen voor een jongerencontract.

Mag ik meerdere keren een jongerencontract tekenen?
Nee, een jongerencontract wordt eenmalig verstrekt aan een huurder. Als een huurder bijvoorbeeld 18 jaar is bij het aangaan van het jongerencontract, mag er dus niet nogmaals een jongerencontract worden afgesloten, ondanks het feit dat de huurder 23 jaar is en dus nog in de vereiste leeftijdscategorie valt (18 t/m 27 jaar).

Wat gebeurt er als de huurder met een jongerencontract 28 jaar wordt? Wordt het contract dan beëindigd?
Als een huurder met een tijdelijk jongerencontract 28 jaar wordt, mag hij/zij gewoon in de woning blijven wonen totdat de vijf jaar voorbij zijn. Dus als een huurder 27 jaar oud is bij het afsluiten van een vijfjarencontract, mag de huurder tot 32-jarige leeftijd in de woning blijven wonen.

Kunnen jullie een uitzondering maken voor mij?
Nee, er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Ik ben het er niet mee eens. Heb ik huurrecht of kan ik iemand inschakelen?
Het gebruik van dit type contract is bij de wet geregeld. Kijk voor meer info op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tijdelijk-huren/vraag-en-antwoo... en klik op ‘Woonruimte voor een specifieke doelgroep’.