Overlast

Als je dicht op elkaar woont, kunnen er ergernissen ontstaan. Dit is niet altijd te voorkomen, maar het helpt als je probeert afspraken te maken en rekening met elkaar houdt. Soms heeft overlast ook te maken met onwetendheid. Is de betreffende huisgenoot wel op de hoogte van je ergernis? Ga eens rustig met je huisgenoot praten, dat werkt vaak verhelderend.

Bemiddeling
Soms lukt het niet om met elkaar tot overeenstemming te komen, of iemand houdt zich niet aan de afspraken. Als bewoners er onderling niet uitkomen, kan de SSH bemiddelen in het conflict. Bij bemiddeling verwachten wij dat je zelf actief meewerkt aan de oplossing van het probleem.

Overlast
Als buurtbewoners overlast van jou en je huisgenoten hebben, baseren wij ons op de objectieve waarneming van de politie. Wanneer de politie regelmatig overlast constateert in een van onze studentenhuizen of woningen, spreken wij onze huurder(s) hierop aan. Wees je ervan bewust dat je verantwoordelijk bent voor je gasten. Als je zelf geen overlast veroorzaakt, maar je gast wel, dan spreken we jou daar op aan.

Wanneer de situatie niet verbetert, kan dit tot gevolg hebben dat wij de rechter verzoeken de huurovereenkomst met de huurder(s) te ontbinden. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld tijdens een (huis)feest, waarbij sprake is van zeer ernstige overlast, kan de officier van Justitie een (huis)feest sluiten. In dit geval is de kans groot dat wij de kantonrechter direct zullen verzoeken de huurovereenkomst met alle bewoners van de eenheid te ontbinden op basis van 'geen goed huurderschap'.