Opbouw huurprijs

De huurprijs bestaat uit twee delen: de netto huur en servicekosten. Samen vormen deze kosten je bruto huur. Dit is de huur die je elke maand betaalt aan de SSH. Hier lees je wat deze kosten zijn.

Netto huur en bruto huur
De netto huur of ‘kale’ huur is de vergoeding die je betaalt voor het gebruik van de woning of wooneenheid en eventuele tuinen en gemeenschappelijke ruimtes. De kale huur inclusief de servicekosten vormt de bruto huur: het bedrag dat je elke maand aan de SSH betaalt.

Servicekosten
Servicekosten zijn de kosten voor bijkomende leveringen en diensten; alles wat boven op de kale huur komt. Bijvoorbeeld het schoonmaken van de algemene ruimte en het glasfonds. Gas, water, elektra en belastingen zijn vaak bij de servicekosten inbegrepen als je in een kamer woont. Bewoners van een zelfstandige woning betalen deze kosten vaak zelf aan de leveranciers, de gemeente en het waterschap. Waar je precies voor betaalt, kun je zien in je huurcontract. Kijk hiervoor op Mijn SSH.

Afrekening servicekosten
Een deel van de servicekosten is variabel. Denk bijvoorbeeld aan energiekosten. Het bedrag dat je elke maand betaalt is een schatting, gebaseerd op het verwachte verbruik. Ieder jaar vóór 1 juli verrekent de SSH de kosten van het afgelopen kalenderjaar met het voorschotbedrag dat je hebt betaald. Als je verhuist, kan het dus zijn dat je een tijdje moet wachten op de afrekening van de servicekosten.

Maximaal redelijke huur
De maximaal redelijke huur is bepaald door het woningwaarderingsstelsel van het ministerie van BZK. De SSH heeft voor alle woonruimte een streefhuur bepaald. De streefhuur is een percentage van de maximaal redelijke huur. Vaak is dit percentage 100%. Als je verhuist binnen een complex of naar een ander SSH-adres, betaal je voor je nieuwe kamer of woning direct de streefhuur. Het kan dus zijn dat je een hogere huur betaalt dan je buren of huisgenoten die de 'oude' huurprijs betalen. De SSH zal nooit meer dan de maximaal redelijke huurprijs vragen.

All-in huur
Ben je een internationale student en heb je tijdelijke gemeubileerde woonruimte gereserveerd via je onderwijsinstelling? Dan betaal je een all-in huur. Dit betekent dat alle kosten voor elektriciteit, water, verwarming, service, meubels, inboedelverzekering en belastingen zijn opgenomen in je huur. Als je een all-in huur betaalt, dan krijg je geen afrekening van de servicekosten. Kijk voor meer informatie over je huurprijs op Mijn SSH.