Huurverhoging

De SSH verhoogt de huur elk jaar per 1 juli. Het Ministerie van BZK bepaalt de richtlijnen hiervoor. Je krijgt vóór 1 mei bericht over de huurverhoging.

Huurprijs volgens puntenstelsel
Wij bepalen de huurprijs met behulp van een puntenstelsel. Jaarlijks stelt de overheid vast wat de maximale huurprijs is die je mag vragen volgens dit puntenstelsel. Wij zullen nooit meer vragen dan deze maximale huurprijs, dus ook niet na een huurverhoging. Meer informatie over het puntenstelsel vind je op www.huurcommissie.nl.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De SSH maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheid om inkomensafhankelijke huurverhogingen toe te passen. De SSH ontmoedigt hiermee het zogenaamde scheefhuren – te goedkoop wonen in verhouding tot het inkomen - en bevordert de doorstroming. De inkomensafhankelijke huurverhogingen past de SSH alleen toe bij de hoogste inkomenscategorie. Om de extra huurverhoging toe te passen, hebben we een verklaring over jouw huishoudinkomen gekregen van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft geen gedetailleerde inkomensgegevens verstrekt, maar alleen een verklaring of je inkomen in een bepaalde inkomenscategorie valt en van hoeveel bewoners het inkomen is meegeteld. Dit heet een inkomensindicatie. Je hebt van de Belastingdienst een brief ontvangen als zij voor jouw adres een inkomensindicatie hebben verstrekt.

Bezwaar maken
Ben je het niet eens bent met de huurverhoging? Dan kun je bezwaar maken door vóór 1 juli een bezwaarschrift in te dienen bij de Huurcommissie. In de aankondiging die we je sturen over de huurverhoging lees je hoe dit in zijn werk gaat.

Je kunt bezwaar aantekenen als:

  • de huurverhoging hoger is dan de maximaal toegestane huurverhoging die vanuit de overheid is bepaald;
  • de nieuwe huurprijs boven de maximale huurprijs uitkomt volgens het puntenstelsel

Er zijn drie redenen voor bezwaar op basis van je inkomen

  • je huishoudsamenstelling is gewijzigd;
  • je huishoudinkomen is gewijzigd;
  • jij of een lid van je huishouden is chronisch ziek of gehandicapt

Je kunt alleen bezwaar maken tegen de netto of 'kale' huur, niet tegen de servicekosten. Gebrekkig onderhoud, een laag inkomen of een conflict met je buren zijn ook geen geldige redenen om bezwaar te maken.

Bezwaar ingediend. En dan?
De Huurcommissie zal jouw argumenten tegen de huurverhoging onderzoeken. Je hoeft tot het moment dat de Huurcommissie uitspraak doet het bedrag van de huurverhoging niet te betalen. Als je in het ongelijk wordt gesteld moet je de huurverhoging met terugwerkende kracht betalen. Wij adviseren je daarom de huurverhoging in de tussentijd wel gewoon te betalen.

Niet eens met de uitspraak?
De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Als één van beide partijen het niet eens is met de uitspraak, dan kan de kantonrechter nog gevraagd worden de huur vast te stellen. Een dergelijk verzoek moet binnen twee maanden na de uitspraak van de Huurcommissie worden gedaan. Tegen de uitspraak van de kantonrechter is geen hoger beroep mogelijk.

Huurharmonisatie
Naast de jaarlijkse huurverhoging, hebben we met BoKS afgesproken dat we de huur verhogen als een kamer of woning vrijkomt. Dit noemen we huurharmonisatie. Het kan dus voor komen dat je hierdoor een ander huurbedrag betaalt dan je huisgenoot.

Als je een all-in huur betaalt
Ben je een internationale student en heb je tijdelijke gemeubileerde woonruimte gereserveerd via je onderwijsinstelling? Dan geldt de huurverhoging per 1 juli niet voor jou als je in Utrecht, Rotterdam, Tilburg of Zwolle woont. In Groningen geldt de huurverhoging wel.  Je ontvangt hierover bericht.

Hoe wordt de huurverhoging vastgesteld?
Het ministerie van BZK bepaalt elk jaar het maximale percentage waarmee woningcorporaties hun huurprijzen mogen verhogen. Vaak hangt dit samen met het percentage van de inflatie.