Huurverhoging

De SSH past elk jaar per 1 juli de huur aan. Het Ministerie van BZK bepaalt de richtlijnen hiervoor. Voor de meeste huurders geldt een huurverhoging. Voor een klein aantal huurders geldt een huurverlaging. Je krijgt vóór 1 mei bericht over de huuraanpassing.

Huurprijs volgens puntenstelsel
Wij bepalen de huurprijs met behulp van een puntenstelsel. Jaarlijks stelt de overheid vast wat de maximale huurprijs is die je mag vragen volgens dit puntenstelsel. Wij zullen nooit meer vragen dan deze maximale huurprijs, dus ook niet na een huurverhoging.

Maximale stijging
Vanaf 2017 bepaalt de rijksoverheid niet alleen jaarlijks de maximale huurstijging per huurder, maar legt zij ook de maximale stijging vast van de huuropbrengst van alle woningen van een corporatie bij elkaar. Corporaties mogen zelf bepalen hoe zij de huurstijging verdelen over hun woningbezit. Bij de komst van een nieuwe huurder verhoogt de SSH de huur van een woning als die huur lager is dan de ‘streefhuur’ voor die woning. Hiermee stijgt de totale huuropbrengst van de SSH in 2017 sneller dan is toegestaan. Om niet boven de maximale stijging uit te komen verlaagt de SSH een deel van de huren. De SSH kiest ervoor om de huren te verlagen van huurders die anders een huur zouden gaan betalen die hoger is dan de streefhuur.

Let op bij huurverlaging!
Als je een huurverlaging krijgt, heb je recht op minder huurtoeslag. Wijzig zelf je nieuwe huur in toeslagen.nl. Daarmee voorkom je dat je in 2018 een naheffing moet betalen over 2017.

Meer informatie over het puntenstelsel vind je op www.huurcommissie.nl.

Bezwaar maken
Ben je het niet eens bent met de huurverhoging? Dan kun je bezwaar maken door vóór 1 juli een bezwaarschrift in te dienen bij de Huurcommissie. In de aankondiging die we je sturen over de huurverhoging lees je hoe dit in zijn werk gaat.

Je kunt bezwaar aantekenen als:

  • de huurverhoging hoger is dan de maximaal toegestane huurverhoging die vanuit de overheid is bepaald;
  • de nieuwe huurprijs boven de maximale huurprijs uitkomt volgens het puntenstelsel

Er zijn drie redenen voor bezwaar op basis van je inkomen

  • je huishoudsamenstelling is gewijzigd;
  • je huishoudinkomen is gewijzigd;
  • jij of een lid van je huishouden is chronisch ziek of gehandicapt

Je kunt alleen bezwaar maken tegen de netto of 'kale' huur, niet tegen de servicekosten. Gebrekkig onderhoud, een laag inkomen of een conflict met je buren zijn ook geen geldige redenen om bezwaar te maken.

Bezwaar ingediend. En dan?
De Huurcommissie zal jouw argumenten tegen de huurverhoging onderzoeken. Je hoeft tot het moment dat de Huurcommissie uitspraak doet het bedrag van de huurverhoging niet te betalen. Als je in het ongelijk wordt gesteld moet je de huurverhoging met terugwerkende kracht betalen. Wij adviseren je daarom de huurverhoging in de tussentijd wel gewoon te betalen.

Niet eens met de uitspraak?
De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Als één van beide partijen het niet eens is met de uitspraak, dan kan de kantonrechter nog gevraagd worden de huur vast te stellen. Een dergelijk verzoek moet binnen twee maanden na de uitspraak van de Huurcommissie worden gedaan. Tegen de uitspraak van de kantonrechter is geen hoger beroep mogelijk.

Huurharmonisatie
Naast de jaarlijkse huurverhoging, hebben we met BoKS afgesproken dat we de huur verhogen als een kamer of woning vrijkomt. Dit noemen we huurharmonisatie. Het kan dus voor komen dat je hierdoor een ander huurbedrag betaalt dan je huisgenoot.

Als je een all-in huur betaalt
Ben je een internationale student en heb je tijdelijke gemeubileerde woonruimte gereserveerd via je onderwijsinstelling? Dan geldt de huurverhoging per 1 juli niet voor jou als je in Utrecht, Rotterdam, Tilburg of Zwolle woont. In Groningen geldt de huurverhoging wel.  Je ontvangt hierover bericht.

Hoe wordt de huurverhoging vastgesteld?
Het ministerie van BZK bepaalt elk jaar het maximale percentage waarmee woningcorporaties hun huurprijzen mogen verhogen. Vaak hangt dit samen met het percentage van de inflatie.