Campuscontract

Een campuscontract is een huurcontract voor kamers en woningen die bedoeld zijn voor studenten. Met dit contract spreken wij met je af dat je alleen in die woonruimte kunt wonen als je student bent. In Groningen zijn er PhD'ers die een PhD- contract krijgen. Dat contract is hetzelfde als een campuscontract met het verschil dat het een contract is speciaal voor PhD'ers. Lees meer over het PhD-contract.

Waar geldt het campuscontract
In Utrecht, Rotterdam, Zwolle, Tilburg en Amersfoort geldt het campuscontract. Alle kamers van de SSH in deze steden worden met een campuscontract verhuurd. Op de studentencomplexen geldt het campuscontract ook voor de zelfstandige woningen. Het campuscontract geldt niet voor gemeubileerde woonruimte.

Aantonen dat je studeert
Als je in woonruimte van de SSH gaat wonen, vragen we je een upload te doen op Mijn SSH van je studiefinancieringsbewijs van DUO of een collegekaart (mits daarop vermeld is dat je een voltijdstudie doet). Deze informatie hebben wij nodig voor de inkomenstoets en hiermee bewijs je gelijk dat je student bent op het moment dat je je woonruimte betrekt.

De SSH controleert of bewoners nog studeren. Als je niet meer studeert, zal je op zoek moeten gaan naar andere woonruimte. Hiervoor heb je een jaar de tijd. Heb je een tussenjaar en kan je het jaar daarop weer een studiebewijs laten zien?  Dan mag je in je kamer blijven wonen.

Wanneer ben je student
Je bent student als je voltijd of deeltijd (met een studiebelasting van minstens 19 uur per week) ingeschreven staat voor een volledige mbo-, hbo- of universitaire opleiding bij de meeste ROC's, hogescholen en universiteiten in Nederland. Waar de opleiding precies aan moet voldoen staat in de wet voor het hoger onderwijs.

Campuscontract voor promovendi
Als promovendus kun je onder bepaalde omstandigheden in je woonruimte blijven. Ben je een aio, oio of promovendus met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit? Dan beschouwt de SSH je als student en kan je in je woning blijven wonen. De SSH controleert elk jaar of je nog promoveert aan de hand van een recente loonstrook.

PhD-contract
Een PhD-contract is een huurcontract voor kamers en woningen die bedoeld zijn voor PhD'ers. Met dit contract spreken wij met je af dat je alleen in die woonruimte kunt wonen als je PhD'er bent. Voordat je het contract aangaat, moet je aantonen dat je aan het promoveren bent. De SSH controleert of bewoners nog aan het promoveren zijn. Zo niet, dan moet je op zoek gaan naar andere woonruimte. Hiervoor heb je een jaar de tijd. Lees alle voorwaarden in je huurcontract.