Zelf klussen

Wanneer je kamer/woning niet gemeubileerd is en je huurt voor onbepaalde tijd, dan mag je deze naar eigen inzicht aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een vaste hoogslaper of het veranderen van de indeling. Voor dit soort woningaanpassingen heb je altijd eerst toestemming van de SSH nodig.

Toestemming aanvragen
Laat ons schriftelijk weten als je je woonruimte wilt aan te passen. Soms vragen we je om een gedetailleerde tekening, een omschrijving van de verandering en een materiaallijst mee te sturen. We laten je binnen twee weken weten of we akkoord gaan met jouw verzoek en welke voorwaarden gelden. Sommige aanpassingen worden gecontroleerd door een van onze beheerders.

Onderhoud
Een woningaanpassing valt niet onder het zogenaamde huurdersonderhoud. Dat betekent dat je zelf opdraait voor de kosten van onderhoud en reparaties.

Verhuizen
Wanneer je verhuist, zijn er afhankelijk van je huurvoorwaarden drie opties mogelijk met betrekking tot jouw woningaanpassing, namelijk:

  1. overname door nieuwe bewoner: je kunt met de nieuwe huurder afspreken dat hij bijvoorbeeld jouw hoogslaper of laminaat vloer overneemt. We raden je aan om alle gemaakte afspraken goed vast te leggen.
  2. achterlaten zonder overname nieuwe bewoner: dat kan alleen wanneer het een door de SSH goedgekeurde woningaanpassing betreft, die bij vertrek nog voldoet aan de kwaliteitseisen van de SSH.
  3. meenemen: in dat geval moet je de kamer/woning in originele staat opleveren. Eventuele kosten komen voor eigen rekening.

Let op!
Huur je een gemeubileerde kamer dan is het niet toegestaan om zelf te klussen. Je kunt schilderijen of posters ophangen aan de daarvoor speciaal bedoelde strips. Check voordat je aan de slag gaat, altijd eerst je huurvoorwaarden. Deze vind je op Mijn SSH.