Onderhuur

Als je stage gaat lopen, gaat reizen of tijdelijk elders gaat studeren, mag je je kamer of woning maximaal een jaar onder(ver)huren. Als je je kamer of woning tijdelijk wil onderverhuren omdat je gaat samenwonen, is de maximale termijn zes maanden. Je mag je kamer nooit onderverhuren via AirBnB. Vraag altijd van tevoren toestemming aan de SSH, het is namelijk niet toegestaan je kamer of woning onder te verhuren zonder onze toestemming. Dit staat omschreven in het huurreglement. Het huurreglement vind je op Mijn SSH. Ben je een internationale student en heb je tijdelijke gemeubileerde woonruimte gereserveerd via je onderwijsinstelling? Dan is het niet mogelijk om je woonruimte te onderverhuren.

Gevolgen voor je huurtoeslag
Als je je kamer of woning gaat onderverhuren kan dit gevolgen hebben voor je huurtoeslag. Om je huurtoeslag te behouden moet je op de website van “Mijn toeslagen” aangeven dat je een onderhuurder hebt. Lees de instructie in de PDF Onderhuurder_opgeven_bij_de_belastingdienst.pdf

Een onderhuurder zoeken
Je mag zelf een kandidaat voordragen aan wie je je kamer of woning wilt onderverhuren. Deze persoon hoeft niet bij ons ingeschreven te zijn.

Onderhuur aanvragen
Je regelt de onderhuur door het aanvraagformulier in te vullen: Aanvraagformulier onderhuur.pdf.
Voeg een bewijs van afwezigheid toe, zoals een kopie van een ticket of van een stageovereenkomst. Heb je geen bewijs, voeg dan een verklaring toe waarin je de reden uitlegt waarom je je kamer wilt onderverhuren. Je mag geen huurachterstand hebben als je wilt onderverhuren.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlage uiterlijk tien dagen voor de gewenste ingangsdatum naar ons toe. Woon je in een kamer? Dan gaan wij alleen akkoord als tenminste twee derde van je huisgenoten het er mee eens is. Jij en je onderhuurder ontvangen een bevestigingsbrief als de aanvraag akkoord is. Woon je in een woning? Dan sturen we jou en je onderhuurder een gebruiksovereenkomst. Hierin leggen we de afspraken vast voor de periode van onderhuur. Stuur de gebruiksovereenkomst getekend naar ons terug.

Met de bevestigingsbrief of de gebruiksovereenkomst kan de onderhuurder zich inschrijven bij de gemeente en studiefinanciering voor uitwonenden aanvragen.

Afspraken met je onderhuurder
Als je jouw kamer of woning onderverhuurt, blijf je officieel de huurder. Je bent daarom verantwoordelijk voor de huurbetaling en de staat van de woonruimte. Afspraken over huurbetaling, het gebruik van de woonruimte eventueel inclusief meubilair, maak je rechtstreeks met de onderhuurder. De SSH heeft een modelhuurcontract opgesteld, dat je kan gebruiken als leidraad bij het maken van afspraken: Modelhuurcontract Onderhuur.pdf

Om eventuele problemen te voorkomen, hieronder nog een aantal tips:

  • leg afspraken schriftelijk vast. Je kunt daarvoor een modelhuurcontract gebruiken;
  • maak samen een inventarislijst en opnamestaat. Hiermee kun je vastleggen in welke staat de kamer is en welke meubels er in staan. Zo voorkom je discussies achteraf;
  • betaal je huur via een automatische incasso.
  • de periode die je afspreekt met je onderhuurder is bindend. Zowel jij als de onderhuurder kunnen deze periode dus niet eenzijdig opzeggen. Wel kunnen jullie de huurperiode opzeggen als jullie beiden hiermee instemmen.