Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is standaard inbegrepen in je servicekosten als je een kamer of een woning met één of twee kamers huurt. Naast de persoonlijke bezittingen in je eigen kamer, zijn ook de spullen in de gemeenschappelijke ruimte verzekerd.

Premie
Voor slechts € 1,30 is je inboedel verzekerd tegen brand-, water-, inbraak- en diefstalschade. Het verzekerde bedrag bedraagt, ongeacht de samenstelling van het huishouden, € 10.000,- per huurcontract. Bij diefstal van audio-, video- en computerapparatuur ben je tot € 3.000,- verzekerd. De maandelijkse premie maakt onderdeel uit van de servicekosten. Heb je nog geen inboedelverzekering via de SSH en zou je dat wel willen? Kijk op Mijn SSH – wooneenheid hoe je je hiervoor kunt aanmelden. Nadat je je hebt aangemeld gaat de verzekering per de eerste van de volgende maand in.

Eigen risico
Per calamiteit geldt een eigen risico van € 50,-. Woon je met meer dan drie huisgenoten en meld je schade in een gemeenschappelijke ruimte, dan is het maximaal gezamenlijk eigen risico € 150,- voor alle certificaathouders.

Voorwaarden
Voor de uitgebreide Inboedelverzekering voor studenten gelden bijzondere voorwaarden. Ook zijn een aantal voorwaarden uitgesloten. Deze staan vermeld in het clausuleblad. We raden je aan om deze documenten aandachtig door te lezen. Inboedelverzekering voorwaarden en clausuleblad.pdf

Bijverzekeren
De inboedelverzekering die de SSH je aanbiedt, dekt niet de schade aan reisbagage, schade door diefstal zonder braak of schade die is ontstaan doordat er onrechtmatig gebruik is gemaakt van de brandslangen. Wil je dat wel verzekeren of wil je een hoger verzekerd bedrag, dan heb je een aanvullende verzekering nodig.

Wat te doen bij schade?
Heb je schade en is de inboedelverzekering opgenomen in je huurprijs, dan meld je de schade binnen drie dagen bij verzekeraar Raetsheren van Orden via telefoonnummer 072-5414151. Houd het verzekeringscertificaat met polisnummer (990-246577) bij de hand. De verzekeraar zal de schade-afhandeling verder met je bespreken