Groot onderhoud

De SSH regelt het zogenaamde ‘groot onderhoud’ van haar panden en complexen. Groot onderhoud houdt in dat we bijvoorbeeld in het hele gebouw de cv-ketels of intercominstallaties laten vervangen of het buitenschilderwerk laten doen. Eens in de zoveel jaar komen ook de keukenblokken, goten en daken aan de beurt.

Vooraf bericht
Uiteraard laat de SSH je ruim van te voren weten wanneer er werkzaamheden aan jouw woning/complex staan gepland. Daarnaast kun je op Mijn SSH de onderhoudsplanning voor jouw woning/complex bekijken.

Controle installaties
Naast groot onderhoud worden ook de Cv-ketels, ventilatoren, brandblussers, brandslanghaspels, rookmelders, noodverlichtingen, geisers en vuilwaterpompen schoongemaakt en technisch gecontroleerd. Deze controles worden uitgevoerd door gerenommeerde bedrijven die daarin zijn zich gespecialiseerd. Het is vooraf niet bekend wanneer deze controles op jouw locatie zullen plaatsvinden. Wanneer de medewerkers van een onderhoudsbedrijf aanbellen, kun je altijd vragen om legitimatie. Heb je twijfels? Neem gerust contact op met de SSH (088) 730 42 00.