Samenwonen

In sommige gevallen kun je samenwonen in je kamer of woning bij de SSH. Dit kan je op twee manieren regelen.

1. Toestemming van de SSH voor inwoning
Je kan de SSH toestemming vragen om iemand bij je in te laten wonen. Samenwonen met een partner of minderjarig kind mag bij de SSH als de woonruimte groot genoeg is. Samenwonen met anderen mag niet, tenzij het om een duurzame relatie gaat. Een zus mag dus in principe niet inwonen bij een huurder, maar een mantelzorger bijvoorbeeld wel.

Verder zijn de voorwaarden voor inwoning:
- je in een woning of appartement woont met twee of meer kamers
- je in een studio (eenkamerappartement) woont waarbij de woon- en slaapkamer groter is dan 40 m2
- je in een kamer woont die groter is dan 40 m2 en je aan kan tonen dat je huisgenoten geen bezwaar hebben dat je samenwoont.

Met de toestemming die je van de SSH krijgt kan degene die inwoont zich inschrijven bij de gemeente. De inwoner krijgt hiermee geen huurrechten en kan geen aanspraak maken op de woonruimte. Dit kan wel door voor de inwoner medehuurderschap aan te vragen.

2. Medehuurder worden
Je kunt medehuurder worden als je in een woning woont met twee of meer kamers, of als je in een studio woont waarvan de woon- en slaapkamer groter is dan 40m2. Je kan geen medehuurderschap aanvragen als je in een kamer woont. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder. Een medehuurder is dus net als de hoofdhuurder aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst en heeft net zoveel recht op de woning als de hoofdhuurder.

Je bent automatisch medehuurder als:
- je getrouwd bent of geregistreerd partner
- alleen in Utrecht: als je bij WoningNet langer dan een jaar geregistreerd staat als medeaanvrager bij je partner

Gaat dit niet op voor jou? Dan kan de hoofdhuurder medehuurderschap aanvragen bij de SSH als:
- jij en de hoofdhuurder een partnerrelatie hebben
- je sinds een jaar met toestemming van de SSH inwoont bij de hoofdhuurder
- je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving wat betreft je inkomen
- je het medehuurderschap niet aanvraagt om op korte termijn hoofdhuurder te worden van de woning

Dien schriftelijk of via e-mail een verzoek in bij de SSH. Stuur hierbij de meest recente inkomensverklaring of meest recente aanslag van de inkomstenbelasting van de belastingdienst mee.

Het huurcontract voortzetten als medehuurder
Er kan iets gebeuren waardoor de huurovereenkomst met de hoofdhuurder eindigt. In dat geval kan je als medehuurder de huurovereenkomst voortzetten. Je kunt dan in de woning blijven wonen. Dit geldt ook als de hoofdhuurder overlijdt.

Het kan ook voorkomen dat de hoofdhuurder en de medehuurder onenigheid krijgen over de vraag wie de huurovereenkomst mag voortzetten. Bijvoorbeeld in het geval van een scheiding. Als je er samen niet uitkomt, dan moet één van beiden een verzoek indienen bij de kantonrechter. Die bepaalt dan wie in de woning mag blijven.