Huur en andere geldzaken


Wanneer moet ik de huur betalen?
Bij ons betaal je de huur vooruit. Dit betekent dat wij je betaling op de eerste dag van elke maand moeten hebben ontvangen. Als je met een automatische incasso betaalt wordt de huur op de eerste werkdag van de maand afgeschreven. Zorg er dus voor dat er die dag voldoende geld op je rekening staat!

Hoe moet ik de huur betalen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om je huur te betalen: via automatische incasso, iDeal of door zelf een betalingsopdracht aan je bank door te geven.
- Automatische incasso is het makkelijkste, omdat je er dan niet naar hoeft om te kijken. Als je je huurcontract ondertekent machtig je de SSH om de huur iedere maand automatisch van je rekening af te schrijven. Dit is de makkelijkste manier om je huur te betalen!
- Als je de huur liever via iDeal betaalt kun je de betaalwijze zelf aanpassen via Mijn SSH.
- Wil je zelf een betalingsopdracht aan je bank doorgeven? Ons rekeningnummer is NL77INGB0003614600 (BIC/SWIFT-code: INGBNL2A). Vermeld in de omschrijving je naam en adres.

Het is helaas niet mogelijk om je huur contant te betalen.

Kan iemand anders mijn huur betalen?
Iemand anders - zoals je vader of moeder - kan voor jou de huur betalen. Op Mijn SSH kun je bij je betaalgegevens hun rekeningnummer invullen.

Hoe bepalen jullie de huurprijs?
Wij stellen de netto huur vast op basis van het puntensysteem van het Ministerie van BZK. Hierin staat wat de maximale huurprijs is die mag worden gevraagd. De huurprijs van onze woonruimtes voldoet dus altijd aan de regels van de overheid. Factoren die de hoogte van de huurprijs bepalen zijn bijvoorbeeld de grootte van de kamer of woning, voorzieningen in de woonruimte en het aantal huisgenoten waarmee je voorzieningen deelt. Meer informatie over het puntensysteem vind je op www.huurcommissie.nl. Daarnaast betaal je servicekosten, bijvoorbeeld voor internet, gas, water of elektra. Op Mijn SSH kun je precies zien welke kosten voor jou gelden.

Hoe is de huurprijs opgebouwd?
De huurprijs bestaat uit de netto huur (ook wel kale huur genoemd) en de servicekosten. De netto huur is de vergoeding die je betaalt voor het gebruik van de woning of wooneenheid en eventuele tuinen en gemeenschappelijke ruimtes. De netto huur inclusief de servicekosten vormt samen de bruto huur: dat is het bedrag dat je iedere maand aan de SSH betaalt.

Wat zijn servicekosten?
Servicekosten zijn de kosten voor bijkomende leveringen en diensten; alles wat bovenop de kale huur komt. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van de algemene ruimte en het glasfonds. Als je in een kamer woont zijn gas, water, elektra en belastingen vaak bij de servicekosten inbegrepen. Hetzelfde geldt voor gemeentelijke belastingen. Waar je precies voor betaalt kun je zien in je huurcontract, dat te vinden is in Mijn SSH (https://mijn.sshxl.nl/). Ook vind je dit terug in het huurprijsoverzicht dat je ontvangt bij een aanpassing van de huur.

Een deel van de servicekosten is variabel, bijvoorbeeld voor energie. In dat geval maken wij een schatting van de verwachte kosten en betaal je een voorschot. Ieder jaar verrekenen we vóór 1 juli de kosten van het afgelopen kalenderjaar met het voorschotbedrag dat je hebt betaald. Als het voorschot dat je hebt betaald hoger is dan de daadwerkelijke kosten krijg je een bedrag van ons terug. Als het voorschot lager is dan de daadwerkelijke kosten moet je helaas een bedrag bijbetalen. Wil je weten hoe je energie kunt besparen om je servicekosten laag te houden? Op https://www.sshxl.nl/zosimpelishet staan allerlei tips, ook voor jouw huis. Doe er je voordeel mee! 

Huur je een zelfstandige woning bij ons? Dan zijn de servicekosten niet inbegrepen in de huur. Je betaalt deze kosten meestal zelf aan de leveranciers, de gemeente en het waterschap. Denk bijvoorbeeld ook aan belastingen als afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing. Als je een laag inkomen dan kom je wellicht in aanmerking voor kwijtschelding van deze heffingen. Neem hiervoor contact op met de gemeente waarin je woont.

Waarom moet ik zoveel bijbetalen voor verwarming?
De SSH hanteert bij de afrekening van de warmtekosten de graaddagen methode. Dit is een wettelijk verplichte methode als de afrekenperiode van het energiebedrijf niet gelijk loopt met de afrekenperiode van de servicekosten. Bij deze methode wordt ervan uitgegaan dat er pas gestookt wordt als het kouder is dan 18°C. Dit is de stookgrens. Het aantal graaddagen geeft aan hoeveel graden de werkelijke temperatuur kouder is geweest dan deze stookgrens. Hoe kouder een periode is geweest, hoe meer graaddagen er zijn geregistreerd. Op deze manier wordt er een relatie gelegd tussen de buitentemperatuur en gebruik van de verwarming. Dit kan in de praktijk betekenen dat als jouw huurperiode in de afrekenperiode bij de SSH voornamelijk in een koude periode heeft gelegen, je bij de afrekening moet bijbetalen.

Mogen jullie de huur verhogen?
Ieder jaar passen we per 1 juli de huur aan. Het Ministerie van BZK bepaalt de richtlijnen hiervoor op basis van een puntensysteem dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld. Meer informatie over het puntensysteem vind je op www.huurcommissie.nl. Meestal voeren we een huurverhoging door, maar soms geldt voor een klein aantal huurders een huurverlaging. Vaak hangt dit samen met het percentage van de inflatie. Je krijgt vóór 1 mei bericht over de huuraanpassing. Wij zullen nooit meer vragen dan de maximale huurprijs die vanuit het puntensysteem geldt, ook niet na een huurverhoging.

Let op bij een huurverlaging! Je hebt dan recht op minder huurtoeslag. Wijzig zelf je nieuwe huur op toeslagen.nl. Daarmee voorkom je dat je een naheffing moet betalen.

Daarnaast hebben we met onze huurdersvertegenwoordiging BoKS (zie www.boksxl.nl) afgesproken dat we de huur verhogen als een kamer of woning vrijkomt. Dit noemen we huurharmonisatie. Hierdoor kan het voorkomen dat je een ander huurbedrag betaalt dan je huisgenoot.

Kan ik bezwaar indienen tegen een huurverhoging?
Als je het niet eens bent met de huurverhoging dan kun je bezwaar maken door vóór 1 juli een bezwaarschrift in te dienen bij de huurcommissie (zie www.huurcommissie.nl). In de aankondiging die we je sturen over de huurverhoging lees je hoe dit in zijn werk gaat. Je kunt bezwaar aantekenen als de huurverhoging hoger is dan de maximaal toegestane huurverhoging die vanuit de overheid is bepaald, óf als de nieuwe huurprijs volgens het puntenstelsel boven de maximale huurprijs uitkomt. Er zijn daarnaast drie redenen voor bezwaar op basis van je inkomen: je huishoudsamenstelling is gewijzigd, je huishoudinkomen is gewijzigd of jij of een lid van je huishouden is chronisch ziek of gehandicapt. Je kunt alleen bezwaar maken tegen de netto of 'kale' huur, niet tegen de servicekosten. Gebrekkig onderhoud, een laag inkomen of een conflict met je buren zijn ook geen geldige redenen om bezwaar te maken.

De huurcommissie zal jouw argumenten tegen de huurverhoging onderzoeken. Je hoeft tot het moment dat de huurcommissie uitspraak doet het bedrag van de huurverhoging niet te betalen. Als je in het ongelijk wordt gesteld moet je de huurverhoging met terugwerkende kracht betalen. Wij adviseren je daarom de huurverhoging in de tussentijd wel gewoon te betalen. De uitspraak van de huurcommissie is overigens bindend. Als één van beide partijen het niet eens is met de uitspraak, dan kan de kantonrechter gevraagd worden de huur vast te stellen. Een dergelijk verzoek moet binnen twee maanden na de uitspraak van de huurcommissie worden gedaan. Tegen de uitspraak van de kantonrechter is geen hoger beroep mogelijk.

Wat moet ik doen als een foutief (huur)bedrag is geïncasseerd?
Wat vervelend dat je het idee hebt dat er een foutief of onterecht bedrag is afgeschreven! Je kunt het beste even contact opnemen met de betreffende SSH-vestiging, zodat de foutieve incasso kan worden gecorrigeerd. Onze contactgegevens vind je op https://www.sshxl.nl/contact. Daarnaast kun je bij de bank een verzoek tot stornering indienen.

Kan ik een betalingsregeling treffen?
Kun je je huur niet (of niet op tijd) betalen? Neem dan contact met ons op! Vaak is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wat gebeurt er als ik een huurachterstand heb?
Op de eerste dag van iedere maand moeten we je huurbetaling hebben ontvangen. Als je de huur niet op tijd betaalt, sturen we je een herinnering waarin we je vragen de achterstand te betalen. Als we je betaling vervolgens niet ontvangen, sturen we je een aanmaning. Als je daar niet op reageert schakelen we een deurwaarder in. Hieraan zijn kosten verbonden. Op het moment dat wij een deurwaarder inschakelen, handelt hij de betaling van de achterstand verder met jou af. Je kunt je huurachterstand dan niet meer aan de SSH betalen. Let op: de normale maandelijkse huurbetaling blijft wel gewoon via ons doorlopen. Je moet dus wel iedere maand je huur aan ons blijven betalen!

Als de deurwaarder geen betaling ontvangt, zal hij een gerechtelijke procedure beginnen. Hierbij zal hij eisen dat het huurcontract wordt verbroken, de woonruimte wordt ontruimd en dat alle kosten betaald worden. We hopen uiteraard dat het zo ver niet hoeft te komen! Als je kiest voor een automatische incasso is de kans op huurachterstand een stuk kleiner. Als je dat wilt, kunnen wij je ook informatie geven over schuldhulpverleners met wie wij samenwerken. Je privacy is hierbij altijd gewaarborgd.