Als huurders of woonbesturen goede ideeën hebben om nóg prettiger en gezelliger te wonen, dan belonen we zulke ideeën graag! Daarom hebben we in samenwerking met huurderskoepel BoKS een initiatievenfonds in het leven geroepen. Het bedrag dat we jaarlijks ter beschikking stellen is €30.000 in totaal en maximaal € 5.000 per initiatief.

Heb je dus plannen om met je huisgenoten de tuin op te knappen, en kun je wel een bijdrage gebruiken? Of mag de algemene ruimte van jouw complex wel wat gezelliger? Dien dan een voorstel bij ons in! Ook als je ideeën hebt over de verduurzaming van jouw woning kun je een beroep doen op het initiatievenfonds.

Een aanvraag indienen

Enthousiast geworden? Dien dan een aanvraag in via initiatief@sshxl.nl. Je mag zelf kiezen hoe je aanvraag eruit ziet: het mag een tekst zijn, maar ook een filmpje, fotoverslag of een andere leuke vorm. It's up to you! Wat in ieder geval duidelijk moet worden is wat de wens is, waarom je dit wil, hoe het uitgevoerd kan worden, wat je zelf doet en welk bedrag je aanvraagt. 

Inzending & beoordeling
De inzendingen worden twee keer per jaar beoordeeld, in januari en in juni. Per initiatief kennen we maximaal €5000,- toe. Na de deadline (1 januari of 1 juni) organiseren we een moment waarop je je plannen mag komen pitchen. Een jury - bestaande uit bestuursleden van BoKS en medewerkers van de SSH - beslissen welke huurdersinitiatieven worden gehonoreerd.

Let op!

We kunnen je verzoek helaas niet honoreren als het betrekking heeft op

  • activiteiten waarvoor de SSH op grond van de Woningwet geen ondersteuning mag verlenen (zoals feesten, partijen en evenementen);
  • werkzaamheden die behoren tot het reguliere onderhoud aan het complex;
  • of werkzaamheden die zijn opgenomen op de begroting van de SSH in het lopende of het volgende begrotingsjaar.