De SSH zoekt een Manager Strategie, Communicatie en Vastgoedsturing
Ben jij de verbindende strateeg met hart voor de maatschappij?

Wij zoeken een bevlogen Manager Strategie, Communicatie en Vastgoedsturing die op enthousiaste wijze leidinggeeft en betrokken is met onze doelgroep, de student. Als Manager Strategie, Communicatie en Vastgoedsturing kom je werken bij een organisatie waar we met elkaar dé studentenhuisvester van betekenis zijn. De SSH is in ontwikkeling waarbij het geven van ruimte, nemen van verantwoordelijkheid, elkaar aanspreken, onderlinge samenwerking en leren belangrijke uitgangspunten zijn. In deze brede managementfunctie ben je mede bepalend voor de realisatie van de ingezette koers, positionering en doorontwikkeling van de SSH. Je draagt op een inspirerende manier bij aan deze organisatieontwikkeling en zet je in voor de groei van de kwaliteiten van de medewerkers en teams.

De functie
De manager participeert in lokale overleggen en landelijke netwerken. Onderdeel van het takenpakket is het voorbereiden en maken van prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisatie BoKS, het deelnemen aan lokale overleggen over studentenhuisvesting in verschillende steden, samenwerken met andere woningcorporaties bijvoorbeeld in de STUW en in Kences-verband en het participeren in lokale en landelijke (ad-hoc) netwerken en samenwerkingsverbanden. De manager voert regelmatig informeel overleg met huurdersverenigingen. Bij deze activiteiten werkt de manager nauw samen met de teammanagers in de verschillende steden en met andere medewerkers.

Een belangrijke nieuwe taak van de manager is het ontwikkelen van ‘assetmanagement’ binnen de SSH. Dit proces moet leiden tot een professionele vastgoedsturing waarbij een eenduidige koers wordt uitgezet en taken en verantwoordelijkheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau duidelijk worden belegd. Hierbij krijgt de manager ondersteuning van een nieuw aan te nemen adviseur vastgoedsturing.

In het kort:

 • Je hebt een stevige strategische visie, signaleert trends in de politiek, maatschappij, markt en vastgoed en weet die door te vertalen naar beleid;
 • Je bent verantwoordelijk voor het doorlopende strategisch proces inclusief meerjarige visie;
 • Je onderhoudt contacten met huurdersverenigingen, de RvC en externe stakeholders;
 • Je bent scherp op de doorvertaling van wet- en regelgeving naar de strategie, beleidsontwikkeling en de operatie;
 • Je zorgt voor een effectieve informatiestroom over strategische ontwikkelingen - van totstandbrenging tot realisatie – en evalueert de resultaten;

Over de SSH
De SSH is een woningcorporatie gespecialiseerd in de huisvesting van studenten en starters. De SSH heeft ruim 19.000 studentenkamers en zelfstandige woningen. In de gemeente Utrecht voorziet de SSH ca. 30% van de studenten van huisvesting. Buiten Utrecht is de SSH-actief in Rotterdam, Groningen, Tilburg, Zwolle, Amersfoort en Maastricht. De SSH huisvest Nederlandse studenten en studenten uit het buitenland. Voor de laatste groep verhuurt de SSH ruim 4.000 short-stay kamers. In Utrecht huisvest de SSH ca. 500 (jonge) huurders met speciale woonwensen zoals autistische studenten, dove studenten en conservatoriumstudenten in geluidsdichte kamers. Maar ook jongeren met begeleiding van zorginstellingen, vergunninghouders en ex-daklozen. In Utrecht verhuurt Jebber, de dochter BV van de SSH, woningen aan starters.

De SSH is een jonge en dynamische organisatie. Er werken ongeveer 130 medewerkers, die zich betrokken voelen bij de doelgroep en de organisatie. De sfeer is informeel. De SSH heeft zeven verhuurteams in verschillende steden met een grote verantwoordelijkheid voor het primaire proces: het verhuren en beheren van kamers en woningen en dienstverlening aan huurders. Een groot deel van de administratie wordt centraal uitgevoerd. Vanuit het kantoor in Utrecht werken verder de afdelingen: Planning & Control (P&C), Technisch Beheer, Informatie & Automatisering (I&A), staf en Strategie, Communicatie en Vastgoedsturing. De SSH werkt nauw samen met huurdersorganisatie BoKs en studentenvakbond Vidius.

Plaats in de organisatie
Als lid van het managementteam geeft de manager samen met de manager Wonen, de manager P&C, de manager I&A en de directeur-bestuurder richting aan de koers van de organisatie. De manager Strategie, Communicatie en Vastgoedsturing geeft direct leiding aan vijf medewerkers: een strategisch adviseur, een projectmedewerker, een communicatieadviseur, een marketingspecialist en een adviseur vastgoedsturing.

De afdeling
De afdeling strategie, communicatie en vastgoedsturing is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op verschillende terreinen: strategisch voorraadbeleid, marketing, duurzaamheid en wonen op maat. Ook draagt de afdeling bij aan ontwikkelingsprocessen binnen de organisatie. Daarbij kan het gaan om de ontwikkeling van nieuwe automatisering, het organiseren van interne discussies en participatietrajecten en het ondersteunen van de (verhuur)afdelingen bij projecten.

Functie-eisen
Onze toekomstige manager Strategie, Communicatie en Vastgoedsturing:

 • heeft academisch werk- en denkniveau;
 • is enthousiast, ondernemend en communicatief;
 • is een bindende netwerker op de interne en externe samenwerking;
 • heeft goed strategisch inzicht in samenwerkings- en organisatieprocessen;
 • heeft oog voor bestuurlijke verhoudingen en lokale en landelijk beleidsontwikkelingen;
 • heeft kennis van relevante wetgeving en het politiek-bestuurlijk proces;
 • is een stevige manager, maar bovenal een leuk persoon.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is per direct beschikbaar voor voltijd (36 uur) per week. Aanstelling is in eerste instantie voor de duur van één jaar waarna bij goed functioneren een vast dienstverband kan worden aangegaan. De standplaats is ons kantoor aan de Plompetorengracht in Utrecht. Het salaris is afhankelijk van ervaring: voor deze functie ligt dat tussen de € 5.029,- tot € 7.397,- bruto bij 36 uur per week. Naast een pakket goede arbeidsvoorwaarden volgens cao Woondiensten is er veel ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatieven.

Reactie
Ben jij onze nieuwe manager Strategie, Communicatie en Vastgoedsturing? Mooi, aarzel niet en solliciteer! Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 26 mei 2019 naar  postbusP&O@sshxl.nl t.a.v. Louise van Veen (P&O). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Rob Donninger, directeur-bestuurder van de SSH via telefoonnummer 030-730 4200.

Selectieprocedure
De eerste gesprekken met de kandidaten staan gepland op 28 mei 2019 op locatie Utrecht met de sollicitatiecommissie. Na de tweede ronde vindt (eventueel) een assessmentonderzoek plaats. Een referentie-onderzoek en CV-check maken onderdeel uit van de procedure. Daarna vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats en wordt de kandidaat in dienst genomen.