Since we currently operate with a minimum amount of staff at our offices, we ask you to direct any questions to us via WhatsApp (+31 88 730 4200) or e-mail (info@sshxl.nl). We can only be reached by phone to report an urgent repair. Should you want to report such an urgent repair, you can do so by calling our general phone-number (+31 88 730 4200) and follow the appropriate options mentioned in the menu (first conveyed in Dutch, then in English). For all other questions or problems we urgently request you to reach out to us via WhatsApp or e-mail.

Goeie Buur, beter dan een verre vriend

Op 11 oktober ondertekenen diverse jeugdinstellingen en de SSH een samenwerkingsovereenkomst om jongeren vanuit diverse jeugdhulpinstellingen uit Utrecht aan woonruimte in een studentenhuis of -complex te helpen onder de projectnaam “Goeie Buur”.

Project “Goeie Buur” biedt deze jongeren uit Utrecht een volgende stap naar zelfstandigheid door te wonen met studenten in een studentenhuis of -complex. Door een unieke samenwerking tussen de gemeente Utrecht, Academie van de Stad, de SSH en jeugdhulpinstellingen Back UP, Timon, Youké, Lister, en Lijn 5 krijgen jongeren de kans om in een studentenhuis tussen leeftijdgenoten te wonen.

Academie van de Stad verbindt studenten met de stad, in dit project krijgen de studenten de kans om een Goeie Buur te zijn. Als student staat deze als goeie buur klaar voor de jongere. Het project “Goeie Buur” zorgt, met alle betrokken partijen, voor een netwerk van jongeren en studenten die elkaar ontmoeten, weten te vinden, ervaringen uitwisselen en leren van én met elkaar. ‘Samen wonen, samen bouwen’ is waar het project om draait.

Met dit project komt de SSH tegemoet aan de grote vraag naar woonruimte in gemeente Utrecht om deze jongeren op een passende manier onderdak te bieden. Goeie Buur maakt onderdeel uit van het plan van aanpak ‘huisvesting voor de kwetsbare doelgroep’ van de gemeente Utrecht, wat afgelopen juli ondertekend is. “We verwachten jaarlijks tientallen jongeren via dit project aan woonruimte te kunnen helpen. Omdat deze samenwerkingsvorm voor alle partijen nieuw is weten we nog niet exact hoe het project gaat uitpakken. Daarom is het belangrijk om het project continue te blijven evalueren om op deze manier de jongen een goede start van hun volwassen leven mee te geven.” Aldus Rob Donninger, directeur van de SSH.