Wij vinden dat de SSH het goede voorbeeld moet geven als het gaat om het milieu. Daarom kijken we ook naar ons zelf. De CO2-uitstoot van onze kantoren en medewerkers moet omlaag. Hieronder lees je hoe we dit gaan doen!

Doelstelling CO2-reductie
Vanaf 2018 meten we jaarlijks onze milieuprestaties en daarmee de CO2-uitstoot van de kantoren. Zo houden we bijvoorbeeld bij wat we verbruiken als het gaat om afvalverwerking, transport, elektriciteit, gas en water. Onze doelstelling is om in de komende drie jaar 15% minder energie te gebruiken dan in de afgelopen drie jaar. Zodra onze prestaties over 2018 zijn geïnventariseerd plaatsen we deze resultaten op onze website.

SSH Energy Race
Ken je de Student Energy Race al? Daarin strijden studentenhuizen tegen elkaar om zo veel mogelijk energie te besparen. En dit werkt! We starten daarom naast de Student Energy Race nu ook een SSH Energy Race. Hierbij gaan de verschillende SSH-kantoren met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk te besparen met als doel om onze gewoontes als het gaat om energiegebruik in positieve zin te veranderen.

Groene stroom
Alle SSH-kantoren maken gebruik van 100% Nederlandse windenergie. Daarnaast is het SSH-hoofdkantoor aangesloten op stadswarmte en liggen er op het dak zonnepanelen die stroom opwekken voor buurtgenoten.

Bedrijfsauto’s
Alle medewerkers van de SSH kunnen gebruik maken van dienstfietsen. Beheerders hebben een elektrische brommer. Bedrijfsauto’s worden vervangen door elektrische auto’s.

Ledverlichting
In 2020 vervangen we in alle SSH-kantoren de huidige verlichting in ledverlichting. Waar mogelijk brengen we ook bewegingssensoren aan.

Paperless office
We proberen onze printjes op kantoor zo veel mogelijk te beperken. Alle communicatie met onze huurders verloopt volledig digitaal. Alleen als het strikt noodzakelijk is communiceert de SSH nog via papier. Als er toch geprint moet worden doen we dit op gerecycled papier. Ons streven is om in 2021 een paperless office te zijn en dus helemaal geen papier meer te gebruiken.