De SSH besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de inhoud van de website kun je dan ook geen rechten  ontlenen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De SSH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet en technische storingen. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SSH openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.